Oficiální stránky obce

Obec Raná leží v nadmořské výšce 485 m na potoce Raná (dříve uváděn též Černý potok, jinde Dolský potok). První písemná zpráva je z roku 1349, ves byla součástí rychmburského panství. Pravděpodobně do 15. století zde stála tvrz. Zástavbu tvořily především velké roubené, později zděné statky podél komunikace. Na potoce pracovaly tři vodní obilní mlýny a pila. Na počátku 19. století měla obec školu pod panským patronátem. Koncem výše uvedeného století zde žilo kolem 360 obyvatel, jejichž hlavní obživu představovalo zemědělství. V obci se nacházejí významné církevní stavby. Od roku 1786 byla Raná farní obcí. Klasicistní fara byla postavena roku 1799 a upravena v roce 1880. Kulturní památkou je areál kostela sv. Jakuba stojící uprostřed nepravidelné obdélníkové návsi. Původně gotický kostel, uváděný již roku 1350, byl barokně upraven roku 1718 a naposledy získal novogotickou podobu. V kostele byly nalezeny původní dobové nástěnné malby. Zděná zvonice je datována rokem 1835. Areál doplňuje ohradní zeď kolem hřbitova a márnice ze začátku 18. století. Na návsi nalezneme i kříž z roku 1847 a pomník padlým v I. světové válce. Neméně zajímavou a místně významnou stavbou je pseudogotický evangelický kostel postavený v letech 1871-73.
Součástí obce jsou obecní části Oldřetice a Medkovy Kopce. V Oldřeticích zůstaly podél potoka zachovány větší uzavřené zemědělské statky. Roubený vodní obilní mlýn byl přenesen v roce 1977 do SLS Veselý Kopec . Na návsi stojí kaple Panny Marie z roku 1894 a kříž datovaný rokem 1882. Osada Medkovy Kopce leží v nadmořské výšce 637 m. Všechny obecní části se nacházejí v neporušeném krajinném prostředí, které jim dodává osobitou atmosféru.

V současné době žije v obci a jejich částech 380 obyvatel.

Dokumenty o historii obce:

Vodovod pro obec Ranou – dobová zpráva z neznámého zdroje.

Vodovod Raná – založení – kopie z tisku

V rubrice „Ranský zpravodaj“ v příspěvku „Kapitoly ze starších dějin obce Raná“ si můžete pročíst historii naší obce zpracovanou odborníkem.

 

 

 

 

 

 

 

Menu
Webkamera
Geoportál obce
Slideshow